svets 1.jpg Cappucino.jpg krets 1__300.jpg

Välkommen till Kalixföretagarna!

Det händer fantastiskt mycket i Kalix och våra grannkommuner. Det skapar möjligheter som gagnar oss som företagare, näringslivet i övrigt och hela kommunen. En fråga som vi ställt oss är hur vi ska kunna ta tillvara på den här möjligheten. Successivt har bilden klarnat. Vi företagare är överens om att vi behöver en lokalt stark plattform för att med kraft och engagemang kunna delta i utvecklingen.  Därför bildar vi Kalixföretagarna!

Bli medlemFR RegistretMedlemsförmåner